کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس

باشگاه مشتریان


باشگاه مشتریان

مشتریان محترم برک می توانند با انجام اولین خرید و رعایت شرایط ذیل عضو باشگاه مشتریان برک گردیده و در خریدهای بعدی از مزایا و تسهیلاتی که به اعضا باشگاه مشتریان تعلق میگیرد استفاده نمایند.

۱-انجام اولین خرید از فروشگاه برک

۲-دریافت فرم درخواست باشگاه مشتریان از فروشگاه

۳-تسهیلات مربوط به خرید طبق جدول تسهیلات قابل مشاهده است و در خریدهای بعدی طبق ضوابطی که به همراه جدول تسهیلات شرح داده شده قابل استفاده خواهد بود

**تسهیلات منظور شده برای هر خرید در همان خرید قابل استفاده نمی باشد.

**هدیه خرید ۱۵ روز بعد از خرید در حساب شارژ خواهد شد و قابل استفاده می باشد.

**در ایام جشنواره و فروش ویژه هدیه خرید قابل استفاده نمیباشد.

**به خرید های سازمانی و قراردادی هدیه باشگاه تعلق نمیگیرد.

**تسهیلات خرید در اجناس حراجی فروشگاه قابل استفاده نمیباشد.

**هدیه خرید فقط به منظور خرید از فروشگاه برک شیراز بوده و قابل تبدیل به وجه نقد نمیباشد.

هر۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال خرید ۱ امتیاز